میراث ما!

لازم نیست که بچه داشته باشی! لازم نیست زحمتی بکشی که عمق درد رو حس کنی، فقط کافیه لحظه‌ای عکس کودک کرد سوری که رخ در نقاب ساحل بدورم ترکیه کشیده رو ببینی، حال رو منقلب میکنه. این میراثیه که ما برای نسلهای بعد به جا گذاشتیم. توحشی لجام گسیخته در لفافه مفاهیم ، باورهای انتزاعی از خیل بی شمارنمایندگان بی شمار مستقیم و ان لاین خدا تا جوامع و نهادهای دمکرات!

/ 5 نظر / 82 بازدید
صنم

شرم آوره کاش مادرش مرده باشه !!

رها

شادمانه جان آدرسم تغییر کرد: khodkare-aabi.blog.ir