آخیش!

گاهی والدین بازتاب تربیت و رفتار نامناسب خود را می بینند بسیار سرافکنده میشوند.

مثلا وقتی من دیدم دخترم هنگامی که می نشیند میگوید آخیـــــش!!

بیاد اوردم تقریبا هرموقع من جلویش نشستم یا دراز کشیدم از بس که خسته و فرسوده بودم بلافاصله گفتم آخیش

/ 1 نظر / 35 بازدید
صنم

بچه ها خیلی جزئیات از والدین یا کسی که چندساعتی باش میگذرونن میگیرن حتی اگه پرستارشون مثلا لهجه خاصی داشته باشه احتمالش هس اون لهجه رو بگیرن